TODO supply a title

Giới thiệu dịch vụ
Giới thiệu về dịch vụ

mStatus là dịch vụ giúp thuê bao gửi các thông điệp do thuê bao tự biên soạn lên màn hình của người gọi đến hoặc người nhận cuộc gọi từ thuê bao.

Các trường hợp cụ thể như sau:

- Thuê bao A sử dụng dịch vụ mStatus và thực hiện cuộc gọi tới thuê bao B không sử dụng dịch vụ: Thông điệp mà thuê bao A cài đặt sẽ được hiển thị trên màn hình điện thoại thuê bao B.
- Thuê bao A sử dịch dịch vụ mStatus và nhận được cuộc gọi từ thuê bao B không sử dụng dịch vụ: Thông điệp mà thuê bao A cài đặt sẽ được hiển thị trên màn hình điện thoại của thuê bao B.
- Thuê bao A và B đều sử dụng dịch vụ mStatus, thuê bao A thực hiện cuộc gọi hoặc nhận cuộc gọi từ thuê bao B: Thông điệp mà thuê bao A cài đặt sẽ được hiển thị trên màn hình điện thoại của thuê bao B, thông điệp mà thuê bao B cài đặt sẽ được hiển thị trên màn hình điện thoại của thuer bao A

Mô tả cách sử dụng dịch vụ:

Khi khách hàng đăng ký dịch vụ thành công dịch vụ và dịch vụ ở trạng thái kích hoạt tất cả các cuộc gọi đến/gọi đi của khách hàng sẽ hiển thị nội dung mặc định của dịch vụ mStatus. Khách hàng có thể thiết lập các quy tắc hiển thị nội dung mStatus, cụ thể như sau:

1. Cài đặt gửi nội dung mStatus theo thời gian: thiết lập khung giờ hiển thị thông điệp mStatus đối với tất cả các số điện thoại.
2. Cài đặt gửi nội dung mStatustheo từng thuê bao hoặc theo nhóm thuê bao: thiết lập đối tượng nhận thông điệp mStatus (theo số điện thoại).
3. Cài đặt gửi nội dung mStatus theo thời gian và theo số điện thoại: kết hợp cả hai tính năng gửi theo thời gian và gửi theo số điện thoại.
4. Đối với các khoảng thời gian/số điện thoại còn lại, nội dung mStatus chung hoặc nội dung mặc định của dịch vụ sẽ được hiển thị.

Mô tả định dạng chữ ký cuộc gọi:

- Chữ ký cuộc gọi được hiển thị dưới dạng tin nhắn Flash.
- Định dạng chữ ký cuộc gọi gồm 2 phần: nội dung do thuê bao chủ động biên soạn và nội dung mặc định của dịch vụ (số điện thoại của thuê bao sử dụng và tên dịch vụ).
+ Nội dung do thuê bao biên soạn tối đa 130 ký tự, tiếng Việt không dấu, hỗ trợ các ký tự đặc biệt như - / : ; ( ) & @ " . , ? ! ' # % * + = _ \ <> $. Một số ký tự đặc biệt dịch vụ chưa hỗ trợ như ^ | { [ ] } ~ ¥ €
+ Đối với các gói cước MP1, MP7, MP30: Nội dung do thuê bao biên soạn tối đa 130 ký tự, có hỗ trợ tạo nội dung là tiếng Việt có dấu, biểu tượng cảm xúc emoji và các ký tự đặc biệt như - / : ; ( ) @ . , ? ! # % * + = _ \ $ ^ | { [ ] } ~ ¥ . Một số ký tự đặc biệt dịch vụ chưa hỗ trợ như: €

TODO supply a title
Home | | | |

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (Elcom Corp)
Trụ sở: Tòa nhà ELCOM, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84. 2438 359 359 / Fax: +84.24 38 355 884
MSCN: 0101435127 cấp ngày 18/07/2003, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 02/04/2018 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
© Copyright 2017 - ELCOM