TODO supply a title

Hướng dẫn dịch vụ
Đăng ký dịch vụ:

- Đăng ký sử dụng gói ngày: DK MS1 gửi 9226
- Đăng ký sử dụng gói tuần: DK MS7 gửi 9226
- Đăng ký sử dụng gói tháng: DK MS30 gửi 9226

Hủy dịch vụ:

- Soạn tin: HUY gửi 9226

Cài đặt nội dung chung:

- Soạn tin: NDC <Nộidungchung> gửi 9226

Thêm nội dung vào bộ sưu tập chữ ký:

- Soạn tin: ND <Nội dung chữký> gửi 9226

Xóa nội dung chữ ký chung:

- Soạn tin: XOA NDC gửi 9226

Xóa nội dung chữ ký chung:

- Soạn tin: XOA NDC gửi 9226

Xem nội dung chữ ký mặc định:

- Soạn tin: XEM gửi 9226

Thêm số điện thoại vào danh sách chặn:

- Soạn tin: THEM CHAN <SDT1><SDT2> gửi 9226

Xóa số điện thoại trong danh sách chặn:

- Soạn tin: XOA CHAN SDT1 SDT2.. gửi 9226

Thêm thành công số điện thoại vào danh sách hiển thị:

- Soạn tin: THEM HT SDT1 SDT2… gửi 9226

Xóa số điện thoại trong danh sách hiển thị:

- Soạn tin: XOA HT SDT1 SDT2.. gửi 9226

Sao chép nội dung chữ ký từ SĐT khác:

- Soạn tin: COPY SDT gửi 9226

Từ chối nhận hiển thị chữ ký:

- Soạn tin: TC gửi 9226

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ:

- Soạn tin: HD gửi 9226

Tạm dừng dịch vụ:

- Soạn tin: TD gửi 9226

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày.
TODO supply a title
Home | | |